Psí modlitba

Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane,
žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost
než moje milující srdce.

Nesnaž se zlomit mou duši násilím,
já bych mezi ranami lízal tvé ruce.
Tvá trpělivost a porozumění mne rychleji
naučí dělat věci, které si přeješ.

M luv se mnou často.
Tvůj hlas je pro mne nejsladší hudba na světě,
jak musíš vědět z divokého mávání mého ocasu
když zaslechnu tvoje kroky.

Když je chladno a mokro,
prosím nech mne uvnitř,
protože já jsem zdomácnělé zvíře,
které už není zvyklé na drsné podmínky.

A já nežádám větší výsadu
než čest sedět u Tvých nohou u rodinného krbu.
I kdybys neměl žádny domov,
raději bych Tě následoval přes led a sníh,
než odpočívat na nejměkčím polštáři
v nejteplejším domově na světě,
protože jsi můj Bůh a já Tě oddaně miluji.

Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody,
protože jÁ Ti nemohu říct, že trpím žízní.
Krm mne kvalitním jídlem, abych byl pořád zdravý,
abych mohl dovádět, hrát si a plnit Tvé příkazy,
chodit vedle Tebe a být připravený a schopný
chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení.

A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu zdravý
a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč.
Raději mne drž jemně ve svých rukou
a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek
a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl
nejbezpečnější ve Tvých rukou.

 

 

 

!

Duhový most

Viděli jste duhu? Viděli jste tu část oblohy, která se nazývá Za duhovým mostem? Je to místo kde, žijí všichni naši mazlíčci, když nás navždy opustí. Říká se, že když naše zvířátko umírá, tak odchází k místu zvané Za duhovým mostem. Jsou tam krásné louky, kopce a jezera pro naše velké i malé domácí mazlíčky. Všechna zvířátka tam společně žijí a hrají si. Mají dostatek dobrého jídla a vody. Vždy tam svítí sluníčko, jsou v teple a v pohodlí. Nikdy netrpí zimou. Zvířátka, která byla stará, slabá a nemocná zde omládnou, stávají se opět mladými, zdravými a plny energie. Jsou opět takoví, jaké si je pamatujeme – šťastní a veselí. No, přece jenom jejich duši trápí jedna jediná věc. Jejich srdce postrádá někoho, koho opustila – svého věrného, nejdražšího přítele, který zůstal daleko od nich. Jednou však přijde den, kdy se váš miláček uprostřed her náhle zastaví a zahledí do dálky. Jeho jasné oči zpozorní, rozzáří se a netrpělivé tělo se začne chvět. Náhle opustí společné hry, letí přes zelené louky, rychleji a rychleji…A když se vy se svým věrným kamarádem opět setkáte a láskyplně se obejmete, víte, že už se nikdy nerozejdete a navždy zůstanete spolu. Opět políbíte jeho milou tvář, vaše ruce pohladí jeho milovanou hlavičku, zahledíte se do těch věrných očí, které nadlouho zmizely z vašeho života, ale nikdy z vašeho srdce. A tehdy společně odejdete na místo zvané Za duhovým mostem.

 

Opravdová láska srdce je duhovým mostem do říše andělů

 

Skutečná láska není pouze vášní či touhou těla, snem přáním srdce. Je zároveň touhou duše po spojení a splynutí s Veškerenstvem. Vytváří duhový most, po kterém je nám všem dovoleno kráčet vstříc své andělské podstatě a umožněno otevřít bránu k tomuto mostu i milované bytosti. Otevřete oči a najděte svou duhu. Pak k ní vykročte a beze strachu vstupte na její božskou konstrukci.